Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW SKLEPU FOTOBOOKI

Poniższy regulamin zawiera zasady dokonywania zakupów, warunki płatności i dostawy zamówionych produktów, zasady dokonywania zwrotów oraz informacje na temat ochrony danych osobowych. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu Fotobooki znajdującego się pod adresem www.ewaipiotr.pl/sklep zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. 2002. 144.1204 ze zm, ze zmianami wynikającymi z nowelizacji ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.. Regulamin obowiązuje od dnia 24 grudnia 2014 roku, ze zmianami wprowadzonymi 1.01.2020, poprzednia wersja regulaminu dostępna jest tutaj.

Rozdział 1 – Definicje

Administrator – firma Fotezja Ewa Prus i Piotr Dębek s.c. prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną pod numerem NIP 8943043636. Siedziba administratora znajduje się pod adresem ul. Kolista 18/5, 54-152 Wrocław.

Sklep – witryna internetowa znajdująca się pod adresem https://ewaipiotr.pl/sklep/ jest sklepem internetowym.

Produkt – fotobook, czyli e-book lub e-wydanie czasopisma w formacie PDF wystawiony na sprzedaż w Sklepie.

Użytkownik – osoba dokonująca zakupu Produktów w Sklepie

Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2002.101.926 ze zm.), dotyczące Użytkowników, zgromadzone przez Administratora w wyniku przetwarzania danych Użytkowników na potrzeby zakupu Produktów.

Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady korzystania ze Sklepu znajdującego się pod adresem https://ewaipiotr.pl/sklep/.

Rozdział 2 – o sklepie Fotobooki

Wydawcą fotobooków i właścicielem sklepu Fotobooki jest:

Fotezja Ewa Prus i Piotr Dębek s.c.

ul. Kolista 18/5

54-152 Wrocław

NIP: 8943043636

tel. 607-608-348

Kontakt ze sklepem we wszystkich sprawach, w tym w kwestii reklamacji możliwy jest przez formularz kontaktowy dostępny pod adresem: https://ewaipiotr.pl/sklep/o-sklepie-oraz-kontakt/

Rozdział 3 – Przedmiot i sposób sprzedaży

Sklep Fotobooki umożliwia zakup i pobieranie plików w formacie PDF zawierających poradniki oraz czasopisma fotograficzne. Pobranie pliku następuje po opłaceniu zamówienia. Adres internetowy, pozwalający pobrać pliki, udostępniany w rachunku, który wysyłany jest emailem na adres kupującego, podany przez niego podczas transakcji. Sprzedaż realizowana jest na terenie Polski.

Rozdział 4 – Jak kupować

Po wybraniu interesującego Produktu kliknij na przycisk „Dodaj do koszyka”. Możesz kontynuować zakupy, dodając kolejne Produkty. Gdy w koszyku będziesz miał wszystkie Produkty, które chcesz kupić, przejdź do kasy (opcja na górze strony lub przycisk „Zobacz koszyk”).

Na tym etapie można wpisać kupon zniżkowy. Kod kuponu zniżkowego należy wpisać w polu „Kod kuponu” i zatwierdzić przyciskiem „Zastosuj kupon” (patrz: Rozdział 7 – Kupony zniżkowe). Powinna się wówczas pojawić nowa cena, niższa o wartość kuponu.

Na tym etapie można także usunąć jeden lub więcej Produktów z koszyka – po tych zmianach należy kliknąć przycisk „Zaktualizuj koszyk”.

Kolejnym krokiem jest wciśnięcie przycisku „Przejdź do kasy”, gdzie następuje realizacja płatności. Niezbędne jest tam wypełnienie pól z informacjami na temat Użytkownika. Uwaga! Bardzo istotne jest podanie prawdziwych danych, zwłaszcza adresu mailowego, bo tam będzie wysłany mail z potwierdzeniem zakupu i adresem do pobrania produktu. Konieczne jest zaznaczenie opcji „Przeczytałem i akceptuję warunki i zastrzeżenia”, które oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu zakupów sklepu Fotobooki. Następuje wówczas przejście na stronę operatora płatności, firmy PayU, oraz realizacja płatności (patrz: Rozdział 6 – Sposoby płatności).

Po zatwierdzeniu płatności następuje powrót na stronę sklepu Fotobooki i – jeśli płatność doszła do skutku – możliwe jest pobranie Produktu. Na podany adres e-mail wysyłany jest mail będący rachunkiem, a jednocześnie zawierający link do pobrania Produktu. Możliwe jest pobranie produktu od razu po zamówieniu na stronie Sklepu, albo poprzez link w mailu, potwierdzającym realizację transakcji.

Zalecamy także przeczytanie sekcji „Fotobooki – najczęściej zadawane pytania (FAQ)” – https://ewaipiotr.pl/sklep/fotobooki-najczesciej-zadawane-pytania-faq/ – gdzie znajduje się wiele wyjaśnień i praktycznych wskazówek.

Rozdział 5 – Cena, dodatkowe koszty i świadczenia obciążające użytkownika

Kupujący zobowiązany jest do opłacenia zamówienia zgodnie z ceną podaną w koszyku. Cena może zostać obniżona w efekcie zastosowania kuponów zniżkowych. Sklep Fotobooki nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. Ewentualne dodatkowe koszty związane z transakcją mogą zostać pobrane przez instytucje finansowe, za pośrednictwem których jest dokonywana płatność, a także operatorów telekomunikacyjnych, świadczących usługę niezbędną dla nawiązania łączności ze sklepem oraz pobrania zakupionych plików. W przypadku odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem pobierania nabytego pliku sklep Fotobooki zwraca użytkownikowi całą uiszczoną cenę bez jakichkolwiek potrąceń. Sklep nie pobiera kaucji ani innych opłat wstępnych warunkujących rozpoczęcie wykonywania umowy.

Rozdział 6 – Sposoby płatności

Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Ceną wiążącą jest cena widoczna w Koszyku w chwili finalizacji składania zamówienia. Płatności realizowane są przez PayU SA, Agenta Rozliczeniowego w rozumieniu Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r., Nr 169, poz. 1385 z późn. zm.). PayU SA jest liderem na rynku polskich płatności internetowych i obsługuje kilkanaście tysięcy sklepów. PayU pozwala na dokonanie płatnościami za pomocą popularnych kart debetowych i kredytowych Visa i MasterCard, a także przelewów z kilkunastu polskich banków. Zamówienia nieopłacone w ciągu 3 dni od złożenia są anulowane.

Opłacenie zamówienia przez kupującego powoduje automatyczne i nie później niż 15 minut od chwili otrzymania potwierdzenia płatności od Agenta Rozliczeniowego udostępnienie zamówionego pliku, poprzez przesłanie kupującemu na podany przez niego adres email, rachunku z odnośnikiem do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie pliku. W przypadku kupujących, którzy założyli sobie konto w sklepie, plik będzie udostępniony także na koncie kupującego. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) plik może zostać udostępniony później niż 15 minut od chwili opłacenia zamówienia. Kupujący może pobrać plik więcej niż raz i za pomocą więcej niż jednego urządzenia komputerowego. Pobranie pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy.

Administrator ani Sklep nie mają dostępu do podawanych w procesie płatności numerów kart płatniczych, numerów kont i haseł dostępowych – wszystkie te informacje są przetwarzane przez PayU.

Rozdział 7 – Kupony zniżkowe

W sklepie możliwe jest stosowanie kuponów zniżkowych. Kupony zniżkowe to unikatowy kod, który należy wpisać po wybraniu produktu, a przed realizacją płatności. Po wpisaniu kodu kuponu należy wcisnąć przycisk „Zastosuj kupon” – koszt Produktu zostanie wówczas zmniejszony o wartość kuponu. Kupony zniżkowe mogą obniżać cenę produktu częściowo lub do zera – w tym ostatnim przypadku nie będzie pobierana od Użytkownika żadna opłata, a udostępnienie pliku do pobrania nastąpi bez przekierowania na stronę PayU.

Nie jest możliwe użycie kuponu po realizacji płatności. Nie jest możliwe stosowanie kuponu do produktów zakupionych wcześniej. Kod kuponu może być jednorazowy lub wielorazowy, ograniczony czasowo lub nieograniczony czasowo, procentowy lub kwotowy.

Rozdział 8 – Jakość plików i reklamacje

Pliki dostarczane są w formacie PDF i ich wyświetlenie jest możliwe na dowolnym sprzęcie komputerowym, w tym tabletach, z oprogramowaniem pozwalającym na wyświetlanie plików w formacie PDF. Pliki nie są zabezpieczone przed kopiowaniem ani nie są ograniczone do wyświetlania na jednym urządzeniu.

Reklamacje dotyczące problemów z pobraniem plików lub ich uszkodzeniem należy zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego podanego w Rozdziale 2.

Kupujący jest również uprawniony do skorzystania z platformy internetowej, która stanowi interaktywny model rozwiązywania sporów, tzw. Plaforma ODR (Online Dispute Resolution). Platforma oraz szczegółowe informacje na temat zasad i warunków rozwiązywania sporów z wykorzystaniem tego trybu są dostępne pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Rozdział 8 – Prawo do odstąpienia od umowy zakupu

Po zakupie, w terminie 14 dni, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z Produktu i zwrotu całości wpłaconych pieniędzy, jeśli w tym czasie nie pobrał zakupionego pliku lub plików. Powinien wówczas poinformować pisemnie Administratora o woli rezygnacji z Produktu, korzystając np. z formatki znajdującej się tutaj: https://ewaipiotr.pl/sklep/o-sklepie-oraz-kontakt/ i korzystając ze wzoru:

Odstąpienie od umowy

Ja [imię i nazwisko] odstępuję od umowy zakupu nr [tu wstawić numer zakupu widniejący w e-mailu potwierdzającym] z dnia [wstawić datę].

[data, podpis]

Prawo do rezygnacji z zakupu obowiązuje tylko do pierwszego pobrania Produktu. Pobranie przez kupującego nabytego pliku lub plików jest równoznaczne z rezygnacją z prawa do odstąpienia przez kupującego od umowy. W przypadku rezygnacji z zakupu Użytkownikowi przysługuje zwrot wpłaconych środków. Jeśli płatność została zrealizowana za pomocą karty płatniczej, zwrot środków jest dokonywany na tę kartę.

Rozdział 9 – Zabezpieczenia i ochrona praw autorskich

Sklep nie stosuje antypirackich mechanizmów typu DRM, nie utrudnia kopiowania zakupionych Produktów ani przenoszenia ich na różne urządzenia (tablet, komputer stacjonarny, notebook). Wręcz przeciwnie – zalecamy wykonanie kopii zapasowej zakupionego Produktu i jej bezpieczną archiwizację.

Jedynym stosowanym zabezpieczeniem antypirackim jest znak wodny, nanoszony na kupowane fotobooki. Znak wodny to niewielki, mało widoczny i nie przeszkadzający w lekturze napis, zawierający dane nabywcy: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer transakcji. Znaki wodne są zarówno widoczne, umieszczone na stronach fotobooka, jak i niewidoczne, umieszczone w strukturze dokumentu.

Użytkownik jest zobowiązany dbać, aby nabyty Produkt nie dostał się w ręce osób niepowołanych, a szczególnie nie został udostępniony w sieci Internet, bowiem takie udostępnienie stanowi złamanie prawa autorskiego i naraża osobę udostępniającą na konsekwencje prawne.

Rozdział 10 – Polityka prywatności i dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest wydawnictwo Fotezja Ewa Prus i Piotr Dębek s.c., ul. Kolista 18/5, 54-152 Wrocław. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez wydawnictwo Fotezja Ewa Prus i Piotr Dębek s.c. danych osobowych zawartych w tym formularzu, wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji złożonego zamówienia (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 roku o Ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te zostaną udostępnione wyłącznie PayU dla celów realizacji płatności za złożone zamówienie. Klient ma prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych, ale ich usunięcie uniemożliwi realizację zamówienia.

Dane osobowe podawane podczas transakcji są chronione przed pozyskaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione za pomocą 128-bitowego systemu szyfrowania SSL certyfikowanego przez firmę Comodo.

SSL Certificate

Rozdział 9 – Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie sklepu oraz w trakcie dokonywania zakupu. Regulamin może być zmieniony przez Administratora. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego.